פתיחת עסק חדש עצמאי או חברה

 

 

פתיחת עסק חדש עצמאי או חברה

השירותים הניתנים במשרד לעסקים חדשים כוללים בין השאר: הקמת חברות ורישומן ברשם החברות, פתיחת תיקים לחברות ועצמאים ברשויות המס, ניהול חשבונות ,ניהול שכר ודיווח שוטף לרשויות המס, ביקורת ועריכת הדוחות השנתיים, הגשת הצהרות הון ודוחות אישיים. ייצוג בפני רשויות המס.

 

עסק עצמאי

מיד עם התחלת פעילות, פתיחת עסק או משלח יד, קיימת חובה לפתוח תיק במשרדי רשות המיסים- מע"מ ומס הכנסה.

ההודעה על פתיחת התיק מתבצעת באמצעות טופס פתיחת תיק עבור עצמאי

אם ישנה כוונה​ להעסיק עובדים או לשלם תשלומים החייבים בניכוי מס במקור יש לפתוח במקביל תיק ניכויים  הן במס הכנסה והן במוסד לביטוח לאומי.

המסמכים הדרושים לפתיחת תיק עצמאי:

 • טופס רישום במע"מ
 • טופס פתיחת תיק במס הכנסה
 • צילום ת.ז.
 • אישור פתיחת חשבון בנק או צילום צ'ק מבוטל
 • חוזה שכירות של עסק
 • בעסקים מסוימים נדרשים רישיונות.

 

עסק המתנהל כחברה

ראשית צריך להקים חברה ברשם החברות כאשר לחברה ניתן שם ומספר חדש. בחברה יש לפחות בעל מניות אחד ולפחות דירקטור אחד.

לאחר הקמת החברה אפשר להתחיל את הפעילות.

מיד עם התחלת הפעילות, פתיחת עסק או משלח יד, קיימת חובה לפתוח תיק במשרדי רשות המיסים- מע"מ ומס הכנסה.

ההודעה על פתיחת התיק מתבצעת באמצעות טופס פתיחת תיק עבור תאגיד.

אם ישנה כוונה​ להעסיק עובדים או לשלם תשלומים החייבים בניכוי מס במקור יש לפתוח במקביל תיק ניכויים  הן במס הכנסה והן במוסד לביטוח לאומי.

המסמכים הדרושים לפתיחת תיק חברה:

 • טופס רישום במע"מ
 • טופס רישום חברה במס הכנסה
 • טופס ייפוי כח/ייצוג
 • תעודת התאגדות
 • תקנון חברה
 • פרוטוקול מורשי חתימה
 • הצהרת דירקטורים
 • חוזה שכירות או חוזה רכישה
 • אישור פתיחת חשבון בנק או צילום צ'ק מבוטל
 • צילום ת.ז של המנהלים
 • בעסקים מסוימים נדרשים רישיונות או מסמכים משלימים אחרים