המשרד נותן שירותי ביקורת פנים הכוללים:

  • ביקורת פנים בחברות ציבוריות
  • ביקורת פנים במלכ"רים
  • ביקורת חקירתית
  • כתיבה ובדיקה של נהלי עבודה בחברות.

בקורת פנים