המשרד נותן שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר הן לעצמאים- יחידים ושותפויות והן לחברות.

בין אם נדרשת הנהלת חשבונות חד צידית שבה נרשמות כל ההכנסות וההוצאות ובין אם נדרשת הנהלת חשבונות כפולה שבה נרשמות בנוסף להכנסות וההוצאות גם כל התנועות בעסק בגין הון, רכוש והתחיבויות כגון: רישום וניהול ספקים, הלוואות, לקוחות וחייבים אחרים ועוד.

בתחום השכר- הפקת תלושי שכר לעובדים ודיווח לרשויות.

הנהלת חשבונות וחשבות שכר