חוות דעת מקצועיות ושירותי עזר משפטיים

 

מנהלת המשרד רו"ח ועו"ד אליס עדן בן דוד בעלת ניסיון עשיר מאוד ומוניטין רב בהגשת חוות דעת מומחה לבתי המשפט בתחום הכלכלי החשבונאי והמיסוי. הדרישה לחוות הדעת עשויה להיות מבית המשפט, מערכאה שיפוטית אחרת ,מגורם עסקי שהינו צד לסכסוך או מעורכי הדין.חוות הדעת נדרשות כאשר מדובר בין השאר במחלוקת עסקית או ,פיננסית בין צדדים שונים בעסקאות כגון שותפים או בעלי מניות בחברה, מחלוקת משפטית-כלכלית  עם חברות ביטוח  בנוגע להערכת שווי ההפסד הכלכלי כתוצאה מנזקי גוף, אובדן רווחים, אובדן כושר עבודה וכו'. חוות דעת נדרשת גם כשיש צורך בהערכת שווי נכסים ואיזון משאבים בין בני זוג בעת פירוד או בפירוק עסקים. בחוות הדעת נדרש בדרך כלל לבצע הערכה של:

  • הכנסות, הפסדים או רווחים פוטנציאלים בעסק(בין אם עצמאי  או חברה)
  • הפסדי השתכרות, שכר ופנסיה.
  • שווי מוניטין עסקי ותיקי לקוחות.

 

חוות הדעת מהווה נדבך חשוב במשקל הראיות המוגשות לבית המשפט וישנה חשיבות מכרעת לטיב חוות הדעת המוגשת ולכותב חוות הדעת שבדרך כלל נדרש להיחקר בגינה.

חלק מהותי במתן חוות דעת מומחה הוא החקירה הנגדית על דוכן העדים. יש חשיבות מכרעת לשאלה , עד כמה המומחה יודע להציג את חוות דעתו ולהגן עליה..חוות הדעת הנערכות ע"י רו"ח ועו"ד עדן בן דוד, נכתבות לאחר עבודה מקיפה ומקצועית הלוקחת בחשבון את כל הנתונים הרלוונטיים ומציגה אותם באופן מקיף ורהוט.הניסיון הרב והידע הכלכלי והמשפטי מאפשרים להציג את חוות הדעת ולהיחקר באופן בוטח וקולח, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

 

שירותי עזר משפטיים

מעצם היותה עורכת דין בנוסף לרואת חשבון, אליס עדן  בן דוד נותנת שירותי עזר משפטיים הן לעורכי דין והן ללקוחות בתחום המסחרי ובתחומים המצויים בין השאר בתפר שבין הרשויות השונות . כגון עסקאות מס הכנסה ועסקאות מיסוי מקרקעין, שירותים הקשורים בחברות כגון: פתיחת חברות ופירוק חברות, שותפויות ,מלכ"רים וכו'.