הדוחות הכספיים של תאגיד אמורים לשקף את המצב הכספי של העסק.
הביקורת החשבונאית מאפשרת לאתר ליקויים במערכת ולהעריך את היעילות והביצוע.
המשרד נותן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ועריכת דוחות כספיים לתאגידים השונים ובכללם חברות עמותות ,מלכ"רים ושותפויות. במגוון ענפי המסחר והשירותים במשק, בענף הבניין וענף ההייטק (בעיקר חברות סטארט אפ).
המשרד נותן ביקורת גם לרשויות מקומיות


דוחות לעצמאים ודוחות אישיים 
המשרד נותן שירות לבעלי עסקים עצמאים בהכנת דוחות הרווח והפסד השנתיים לרשויות, או דוחות ביניים הנדרשים לעיתים ע"י הבנקים, בהצהרות הון, בדוחות אישיים  ובייצוג מול רשויות המס השונות, כולל ייצוג במיסוי מקרקעין.

בקורת ועריכת דו"חות כספיים לעצמאים, לחברות ולמל"כרים